به گزارش پارس نیوز، پرسپولیسی‌ها می‌گویند محمد انصاری به لحاظ رفتاری و اخلاقی با همه بازیکنان متفاوت است. او پایبند به اصول خود است و از وقتی به پرسپولیس آمده تا به حال، کوچک‌ترین تغییری در رفتارش ندیدیم.