به گزارش پارس نیوز، امروز قرار است مجمع باشگاه با حضور وزیر ورزش و نمایندگان ۳ وزارتخانه دیگر برگزار شود و خروجی آن، حفظ یا برکناری و حتی قبول استعفای حمیدرضا گرشاسبی خواهد بود.

 

در این جلسه، ابتدا مباحث مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و حاضران در جلسه به سرعت به سراغ مدیران بازنشسته می‌روند. در قانون جدید، گرشاسبی هیچ شانسی برای ماندن ندارد مگر اینکه طبق ماده ۶۰ خدمات کشوری، او را با تبصره در مدیریت باشگاه حفظ کنند. در غیر این صورت گرشاسبی نیز مانند طاهری، قربانی قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته در شرکت‌های دولتی می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، به معنای آن است که پرسپولیس یک شرکت دولتی است و اساسنامه باشگاه نیز زیر سوال می‌رود.


به هر حال جلسه امروز بسیار مهم و در عین حال، سرنوشت ساز است، زیرا قرار شده غیر از انتخاب مدیرعامل، برخی از اعضای هیات مدیره نیز مشخص شوند. در روز‌های گذشته نام‌هایی مثل مهدی محمدنبی، امیر عابدینی، محمدحسن انصاری فرد و حتی افشین پیروانی به عنوان گزینه‌های مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس مطر شده بود، اما برخی نیز می‌گفتند گرشاسبی در جایگاه خود می‌ماند، چون باشگاه پرسپولیس غیردولتی است.
امروز و با تشخیص اعضای مجمع، همه چیز مشخص خواهد شد.