به گزارش پارس نیوز، 

شفر هر چند او هنوز لیست فروش خود را به باشگاه ارایه نکرده ولی خبرهای رسیده از استقلال حکایت از آن دارد که قطعا جابر انصاری را نمی خواهد و این بازیکن باید در نیم فصل جمع آبی ها را ترک کند. او در ابتدای فصل هم از جمع آبی ها جدا شد ولی دوباره برگشت.