به گزارش پارس نیوز، استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی در حالی رخ داده که هنوز روسای هیئت‌های کشتی کشور به عنوان اکثریت اعضای مجمع صریحاً با استعفای وی موافقت نکردند و آن‌ها فقط طبق بند ۱۲ اساسنامه فدراسیون کشتی از وزیر ورزش در خواست کردند حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون امور را به عنوان سرپرست تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی بر عهده گیرد.

بر همین اساس مسعود ریاضی رئیس هیئت کشتی استان خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت:در نامه‌ای که اعضای مجمع برای وزارت ورزش ارسال کردند صرفاً به همان بند ۱۲ و موضوع مهلت ۳ ماهه اشاره شده و هیچ موافقتی مبنی بر پذیرش استعفای رسول خادم صورت نگرفته است به همین منظور در مجمع‌ای که تشکیل می‌شود ابتدا باید موضوع استعفای خادم مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال بازگشت رسول خادم وجود دارد گفت:بله بازگشت آقای خادم هم می‌تواند یک گزینه روی میز باشد چرا که هنوز هیچ یک از اعضای مجمع با کناره گیری رسول خادم موافقت نکرده و به اعتقاد من جلسه مجمع در ۲ فاز باید برگزار شود، ابتدا تکلیف استعفای رئیس مشخص شد و بعد به گزینه‌هایی که ثبت نام کردند بپردازیم.

ریاضی تاکید کرد:برای آنکه حقی از کسی ضایع نشود باید به کسانی که می‌خواهند برای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کنند اعلام شود که هنوز با استعفای خادم موافقت نشده و آن‌ها با علم به این موضوع برای کاندید شدن نام نویسی کنند.

رئیس هیأت کشتی استان خراسان رضوی با اشاره به قانون منع بکار گیری بازنشسته‌ها اظهار داشت: اساسنامه فدراسیون کشتی با سایر فدراسیون‌ها تفاوت دارد، ضمن آنکه این اساسنامه به تائید مجمع، وزارت ورزش، اتحادیه جهانی و کمیته بین المللی المپیک رسیده و در آن عنوان شده فدراسیون کشتی یک نهاد عمومی غیر دولتی است در نتیجه قوانینی که در خصوص بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که ردیف بودجه دارند وجود دارد برای فدراسیون کشتی مترتب نمی‌شود.

ریاضی با بیان این که نباید در خصوص قانون منع بکار گیری بازنشسته‌ها به صورت یک بام و دو هوا عمل کرد خاطرنشان کرد:در اساسنامه فدراسیون‌ها بندی وجود دارد که اشاره شده قوانین اداری فدراسیون‌ها باید برای هیأت‌ها نیز اعمال شود یعنی وقتی فدراسیون‌ها نباید از بازنشسته‌ها استفاده کنند این قانون برای هیأت‌ها نیز صدق می‌کند، اما عرض بنده این است اگر رئیس فدراسیون بودن شغل است پس رئیس هیأت بودن نیز شغل است که اگر شغل است چرا آن‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و اگر شغل محسوب نمی‌شود پس روسأی هیأت‌ها نباید مشمول قانون منع بکارگیری بازنسشته‌ها باشند.