به گزارش پارس نیوز، پس از برگزاری رقابت های جهانی کشتی در سال ۲۰۱۹ در کشور قزاقستان، کشتی گیران برتر این مسابقات مجوز حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را بدست می آورند و سایر کشتی گیران حاضر در این بازی ها از طریق مسابقات گزینشی انتخاب خواهند شد.

بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی ۵ مسابقه گزینشی را برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در نظر گرفته که برنامه آن به شرح زیر است:

رقابتهای گزینشی آفریقا و اقیانوسیه: ۲۳ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ الجدیده مراکش

رقابتهای گزینشی اروپا: ۱ تا ۳ فروردین ۱۳۹۹ (شهرهای کاندیدای میزبانی: زرنیان صربستان، رم ایتالیا، باکو آذربایجان)

رقابتهای گزینشی آسیا: ۸ تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ شهر زیان چین

رقابتهای گزینشی آمریکا: ۱۵ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

رقابتهای گزینشی جهانی: ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ماه صوفیه بلغارستان

با توجه به اعلام اتحادیه جهانی در هر وزن ۱۶ کشتی گیر مجوز حضور در بازی های المپیک را دارند که این نفرات از بین کشتی گیران برتر رقابت های جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان و پنج مسابقه گزینشی فوق انتخاب خواهند شد.

رقابت های کشتی بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار می شود.