به گزارش پارس نیوز، در نظر گرفتن 16 نفر برای هر وزن رقابت های کشتی المپیک توکیو شانس حضور کشتی گیران مدعی را نسبت به المپیک ریو حدود 20 درصد کاهش داده است.

رقابت های کشتی آزاد، فرنگی و زنان المپیک در هر رشته در 6 وزن برگزار می شود و اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان در سال 2019 میلادی در قزاقستان را بعنوان مرحله اول گزینشی المپیک در نظر گرفته است.

ننادلالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه برای المپیک 2020 توکیو برای هر وزن نفرات کمتری نسبت به المپیک ریو مجوز کسب می کنند کشورها رقابت سختی برای حضور در المپیک دارند و این کار کشورهای ضعیف را برای کسب سهمیه این بازی ها سخت تر می کند.