به گزارش پارس نیوز، جلسه کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته در مسقط عمان برگزار شد.

یکی از طرح های بررسی شده در این جلسه، تغییر رده های سنی زیر ۱۶ و زیر ۱۹ سال به زیر ۱۷ و زیر ۲۰ بوده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد مسابقات قهرمانی آسیا در رده های سنی زیر ۱۷ و زیر ۲۰ سال را از سال ۲۰۲۲ برگزار کند تا بازیکنان در این رده سنی در مسابقات جهانی حاضر شوند.