به گزارش پارس نیوز، مدیران بازنشسته در باشگاه‌های دولتی و حتی فدراسیون‌های ورزشی باید محل خدمت خود را با نوشتن نامه استعفا، ترک کنند تا به قانون تمکین کرده باشند. طبق روال قانونی، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نیز از آنجا که با قانون تجارت فعالیت‌های خود را پیش می‌برند و رئیس مجمع هر دو باشگاه، شخص وزیر به عنوان یک فرد دولتی به شمار می‌رود، شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و مدیران بازنشسته شان باید ترک میز کنند.

 

با این حال، حمیدرضا گرشاسبی به دنبال راهی است تا به خاطر موفقیت‌هایی که داشته، در این باشگاه بماند. اگر او رفتنی شود، مدیر خوب و ممتاز دیگری که بازنشسته نباشد هم به عنوان آلترناتیو اطراف باشگاه دیده نمی‌شود. البته در این مورد شنیدیم ایرج عرب که در پست معاونت پشتیبانی و اداری در باشگاه فعالیت می‌کند، در صورت جدایی گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه خواهد شد.


این شایعه را برخی از نزدیکان باشگاه به راه انداخته اند، اما باید دید نظر مدیران تصمیم ساز وزارت ورزش در این خصوص چه خواهد بود.