به گزارش پارس نیوز، 

بهنام پاشازاده یکی از تماشاگران و همراه تیم بادران تهران در دیدار روز 6/8/97 مقابل پرسپولیس پاکدشت به دلیل حرکت زننده اقدام به مضروب کردن داور کرد. کمیته انضباطی از وی دعوت کرد تا جهت ادای پاره ای از توضیحات در این کمیته حضور داشته باشد که به دلیل عدم حضور وی بدون هیچ اطلاعی، کمیته انضباطی این پرونده را معد صدور رای تشخیص و با بررسی مجدد سوابق و مدارک موجود در پرونده ، اعمال ارتکابی بهنام پاشازاده را تخلف آشکار و ضمن احراز آن و انطباق با بند 3 ماده 58 مقررات انضباطی، نامبرده به مدت یک سال از ورود به کلیه استادیوم های فوتبال محروم است. مسئولیت اجرای این رای بر عهده مسئولین باشگاه بادران و سایر مقامات اجرایی است.

انتهای پیام/