به گزارش پارس نیوز، موضوع واگذاری اماکن ورزشی از جمله پیست های اسکی همواره یکی از دغدغه های بزرگ این ورزش زمستانی بوده است، کما اینکه بهره برداری در پیست‌های اسکی به مراتب زمان بیشتری را مطالبه می کند و تغییر مداوم در مدیریت پیست های اسکی و قراردادهای کوتاه مدت اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت.

پس از قطع همکاری حمیدرضا تفته در پیست اسکی دیزین که مدیریتی حدودا با ثبات ۴ ساله داشت حالا موضوع واگذاری دیزین به بهره بردار جدید در سکوت خبری و البته همراه با ابهامات فراوان پیش می رود.

اگرچه شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی دیزین را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی واگذار کرده اما شنیده می شود این قرارداد هنوز حتی به امضای طرف دوم نرسیده است. در پی آن نام حقیقی بهره برداری جدید به میان می آید که ظاهرا صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان  کشور، دیزین را به وی اجاره داده است.

در موضوع واگذاری دیزین به سازمان مربوطه و در پی آن واگذاری ثانویه به بهره بردار جدید ابهاماتی قانونی وجود دارد که باید منتظر شنیدن پاسخ قانع کننده مسئولان در این خصوص بود:

۱- پیش نویس قرارداد واگذاری دیزین به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان (که خبرنگاری به آن دسترسی پیدا کرده است) قراردادی است یکساله از ۲۱ مهر سال ۹۷ تا ۲۰ مهر سال ۹۸. مبلغ این قرارداد ۴۸،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که در قرارداد تاکید شده است یک چهارم آن یعنی ۱۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باید نقدا در هنگام انعقاد قرارداد واریز شده باشد.

در اینجا دو نکته وجود دارد؛ اگر قرارداد مذکور امضا شده است پس چرا هنوز هیچ واریزی از سمت صندوق (که خود با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کند) صورت نگرفته است و اگر هنوز قراردادی امضا نشده است پس چطور صندوق از چند هفته پیش کار خود را آغاز کرده و حتی دیزین را به بهره برداری جدید واگذار کرده است؟

۲- طرف دوم قرارداد (اجاره گیرنده) موظف شده است که مابقی قرارداد را در شش فقره چک ۶،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالی تا ۹۸/۰۵/۲۰ پرداخت کند. در این میان بحث «استاندارد سازی» پیست های اسکی نقش اصلی و بازیگر اثرگذار قرارداد است. چرا که ممکن است در هر زمانی طرف دوم قرارداد با توجیهات قانونی به علت عدم استانداردسازی دیزین به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ و از پرداخت حداقل آخرین قسط های قرارداد امتناع ورزد.

۳- موضوع مهم دیگر بحث انتقال و یا واگذاری ثانویه دیزین است، آیا هیچ مشکل قانونی برای واگذاری ثانویه دیزین به بهره بردار جدید وجود ندارد؟ در حالی که در سالهای گذشته دیزین از طریق بیوتی و سرمایه گذاری به صورت مستقیم از شرکت تجهیز و توسعه به شخص حقیقی یا حقوقی اجاره داده شده است حالا نقش واسطه ای به اسم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی چیست؟ این صندوق که پس از طی شرایط خاص ترک تشریفات شده حالا پیست را به بهره برداری جدید واگذار کرده است که از شرایط واگذاری آن نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

۴- مطرح کردن تمام این موارد تنها می تواند یک دلیل داشته باشد: نگرانی برای جان اسکی بازان. در حالی که استاندارد سازی دیزین هنوز در هاله ای از ابهام است و مشکلات عدیده ای به ویژه در بخش تجهیزات قله این پیست وجود دارد با این چرخه سردرگم واگذاری در دیزین در صورت هر گونه خطر احتمالی چه کسی پاسخگوست؟! به نظر می رسد شفاف سازی و پاسخ به ابهامات موجود طبیعی ترین انتظار خانواده اسکی و علاقه مندان به این رشته است.