به گزارش پارس نیوز، 

بازی ماشین سازی و سپاهان همانند بازی های قبلی ماشین در تبریز تعداد تماشاگران بسیاری دارد و ورزشگاه تقریبا پر است.

در این میان هواداران تیم میهمان هم بیکار نماندند. ده درصد مربوط به هواداران تیم میهمان توسط سپاهانی ها کاملا پر شده است. هواداران سپاهان که تعدادشان حدود 500 نفر است از آغاز بازی به شدت تیم شان را تشویق می کنند.

ده درصد بنیان دیزل زرد شد (عکس)

ده درصد بنیان دیزل زرد شد (عکس)

ده درصد بنیان دیزل زرد شد (عکس)

ده درصد بنیان دیزل زرد شد (عکس)

انتهای پیام/