به گزارش پارس نیوز، جو تیم ملی و همینطور رفتار کی روش دقیقا آن چیزی نیست که منتقدان می گویند. کارلوس اتفاقا بیش از هر زمان دیگری گرمتر و با روحیه تر به نظر می رسد. کی روش برخلاف چهره عبوسی که بعضی ها در فوتبال برایش درست کرده اند، همواره برخورد گرمی با ایرانی داشته است. در قطر هم حتی یکی از هواداران پسرش را به کی روش سپرد تا اینگونه عکسی به یادگار با او بگیرد.