به گزارش پارس نیوز، طبق شنیده ها مسئولان در نظر دارند برای کمک به فدراسیون ها و حل مشکلات مالی شان بودجه فدراسیون ها را به زودی افزایش دهند.

مسئولان قصد دارند با افزایش ریالی بودجه شکاف ارز نیمه دولتی با دلار چهار هزار و دویست تومان سابق را جبران کنند همچنبن  ارز ورزشی نیز  هشت هزار و چهارصد تومان برآورد شده است.

بدین منظور با افزایش بودجه فدراسیون ها مشکلی در ادامه راه گریبان مسئولان در راس این فدراسیون ها را نخواهد گرفت .