به گزارش پارس نیوز، علیرضا رحیمی که با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها مجبور شد از ریاست فدراسیون هندبال کناره‌گیری کند به تازگی سمت جدیدی گرفته است.

با توجه به اینکه بازنشسته‌ها بعد از استعفا با نظر نهاد مربوطه در صورت نیاز می توانند بر طبق ملاحظاتی با یک سوم حقوق و با پست مشاور در نهادهای دولتی خدمت کنند، رحیمی هم با استفاده از همین قانون به عنوان مشاور رضا صالحی امیری انتخاب شد.