به گزارش پارس نیوز، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از قبل تعیین کرده بود که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای بررسی مسائل جاری این فدراسیون در آذرماه سال جاری تشکیل خواهد اما با وجود نزدیک شدن به این موعد هنوز مشخص نیست جلسه مجمع عمومی برگزار می‌شود یا خیر. اهمیت برگزاری این جلسه وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم 6 عضو فدراسیون فوتبال بازنشسته هستند و قرار است در مجمع عمومی این موضوع مطرح شود. 

پس ازابقای مهدی تاج در فدراسیون فوتبال  اعلام شد که موضع فعالیت سایر بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی مطرح خواهد شد. علی کفاشیان، حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان، محمود اسلامیان و عبدالکاظم طالقانی اعضای بازنشسته هیئت رئیسه هستند و محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند. 

موضوع جابه‌جایی دبیرکل به هیئت رئیسه بازمی‌گردد اما تکلیف سایر افراد بازنشسته باید در مجمع مشخص شود. در واقع این افراد باید از سمت خود کنار رفته و مجمع عمومی اعضای جدید هیئت رئیسه را انتخاب کنند. با این حال حرف و حدیث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه گزارش مالی هنوز آماده نشده و به همین دلیل ممکن است مجمع عمومی فدراسیون با تاخیر برگزار شود. 

در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه اعلام شد که صورت‌های مالی آماده نیست و همین موضوع می‌تواند برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پس از جلسه سه جانبه مسعود سلطانی‌فر، رضا صالحی امیری و مهدی تاج پس از ابقای رئیس فدراسیون فوتبال سایر افراد بازنشسته باید این فدراسیون را ترک کنند و این اتفاق با برگزاری مجمع عمومی در آذرماه رخ خواهد داد. حال با این شرایط سوال این است که آیا صورت‌های مالی تا آذرماه آماده خواهد شد یا خیر؟