به گزارش پارس نیوز، قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در ارگان‌ها و ادارات ونهادهای دولتی مختلف اجرا شد و تقریبا همه مدیران بازنشسته میزهای خود را ترک کردند. این قانون شامل حال احمد ضیایی، رئیس فدراسیون والیبال هم می‌شود، اما وی حاضر نیست پست خود را ترک کند و در همین راستا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

ظاهراً قرار است روز چهارشنبه حکم وی صادر شود و در صورت رد شکایت باید از سمت خود استعفا دهد.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت وضعیت رئیس بازنشسته فدراسیون والیبال به کجا خواهد انجامید و وی در نهایت چه زمانی صندلی خود را ترک خواهد کرد.