به گزارش پارس نیوز، یولین والری، مشاور فنی سایت خبری و تحلیلی le11amienois گفت: گانسو (مهاجم برزیلی) امروز رهبر بازی تهاجمی تیم آمیا نیست و برای من دارنده این نقش سامان قدوس است. او رهبر فنی و تهاجمی بازی‌های تیم آمیا در فصل جاری لوشامپیونه فرانسه محسوب می‌شود. سامان قدوس الگوی تلاش و تغییر یافتن است.

وی در ادامه تمجیدهایش از ملی‌پوش ایرانی تیم آمیا خاطرنشان کرد: سامان قدوس یک بازیکن کامل است که در تمرین‌های تیم آمیا بسیار جذاب و بدون شک با شوق به نظر می‌رسد. باید روی او حساب و دیدگاه خود را در موردش بیان کنیم.

یولین والری درباره پستی که باید سامان قدوس به کار گرفته شود، اظهار داشت: این مسئله بستگی به میزان در اختیار داشتن بازیکنان در پست‌های مختلف است. گاسنو و بودمر می‌توانند پشت مهاجم بازی کنند. از کناره‌ها و جلو کمبود بازیکن در تیم آمیا احساس می‌شود. سامان قدوس دارای چنان قدرتی است که به او اجازه می‌دهد در تمامی پست‌های حمله‌ای جذاب باشد. به نظرم او همچنان در تیم آمیا تکامل می‌یابد.