به گزارش پارس نیوز، محمد دادکان با این پیش شرط که حرف هایش بدون سانسور پخش شود، با دوربین برنامه تلویزیونی فوتبالیسم گفتگو کرد و بخشی از رازهای پشت پرده را به زبان آورد، اما تنها چند ساعت قبل از پخش این برنامه در پیامکی به دادکان گفتند مجبورند بخشی از گفته های او را سانسور کنند.
دادکان هم اعلام کرد یا تمام حرف هایش پخش شود یا اصلا پخش نشود که در نهایت مدیران این برنامه تلویزیونی با یک پیامک از او عذرخواهی کردند.
محمد دادکان با تایید این موضوع گفت: من هیچ حرف غیرمنتظره و عجیبی نزدم و فقط حقایق را گفتم، حرف هایم نه علیه دین بود نه علیه نظام، البته خوشحالم که مصاحبه ام پخش نشد، زمانی ناراحت می شدم که بخشی از حرف هایم را پخش می کردند و بخش های انتقادی اش سانسور می شد. تنها دلخوری ام این است که چرا وقتی امکان پخش نقدهای من را نداشتند، آمدند و مصاحبه گرفتند. همان اول هم به آنها گفتم شما که این حرف ها را پخش نمی کنید، چرا مصاحبه می گیرید.