به گزارش پارس نیوز، 

عدم جابجایی تپه خاک حاصل از گودبرداری ورزشگاه نقش جهان یکی از معضلات عجیب این روزهای یکی از تازه تاسیس ترین ورزشگاه های کشور است؛ موضوعی که سبب مسدود شدن درب ورودی یکی از پارکینگ های اصلی ورزشگاه هم شده است و هواداران با ترافیک عجیبی هنگام ورود به نقش جهان مواجه می شوند.همین موضوع سبب ناراحتی امیرقلعه نویی سرمربی سپاهان هم شده و سرمربی سپاهان با انتشار استوری در اینستاگرام خود به مسئولان پارکینگ نقش جهان کنایه زده است.
جالب اینکه در قبض ورودی پارکینگ ورزشگاه نقش جهان نوشته شده، پارکینگ هیچ مسئولیتی در قبال اشیاء و وسائل داخل خودرو ندارد و عجیب تر اینکه پارکینگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمه و خسارت به بدنه خودرو هم ندارد و همین باعث شده امیرقلعه نویی در استوری خود به این بی مسئولیتی اینگونه واکنش نشان بدهد و بنویسد : «پس پارکینگ در قبال چه چیزی مسئولیت دارد؟!»

امیرقلعه نویی