به گزارش پارس نیوز، فرهاد مجیدی این عکس را منتشر کرد.

 

اینستا