به گزارش پارس نیوز، با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شنیده می‌شود دو تغییر اصلی در کمیته ملی پارالمپیک در اوایل هفته آینده را شاهد خواهیم بود. بر این اساس، احمد ارشدی از کمیته جدا شده و شهرام منکراسی به عنوان ذیحساب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سیدیوسف موسوی‌نسب که به عنوان مسئول روابط بین‌الملل این کمیته فعال بود، جای خود را به مریم شکوهی خواهد داد که به عنوان سرپرست، اداره این بخش را برعهده خواهد داشت.

علیرضا صفارزاده نیز که به عنوان مشاور در کمیته پارالمپیک فعالیت می‌کند و بازنشسته است، مشمول قانون منع تصدی بازنشستگان می‌شود، اما با توجه به اینکه در قالب مشاور بوده، قطع همکاری به حساب نمی‌آید. به موجب این قانون، اشخاص بازنشسته می‌توانند به عنوان مشاور (البته با رعایت برخی جزئیات) ادامه کار دهند.