به گزارش پارس نیوز، نشست خبری علی دایی، سرمربی سایپا برای بازی لیگ برتر مقابل ماشین سازی حواشی جالبی به همراه داشت. 

پیش از آغاز نشست خبری، هوادارای از دایی درخواست گرفتن عکس کرد و وی را مجبور کرد تا از ماشین خود پیاده شود. 

در فدراسیون فوتبال نیز دایی به همراه خود به شوخی اشاره داشت که جیب کتش پاره شده است. 

تصاویر زیر را مشاهده کنید.