به گزارش پارس نیوز، پس از مصدومیت پژمان منتظرى بازیکن تیم فوتبال استقلال و دورى چند هفته اى این بازیکن از میادین، وى درمان خود را زیر نظر پزشک استقلال دنبال کرد و تا ٢ روز پیش نیز در کلینیک آبى ها به درمان مى پرداخت، اما اعلام اسامى تیم ملى باعث شد تا روش درمان بازیکن مورد نظر تغییر پیدا کند.

کادر پزشکى باشگاه استقلال در مصاحبه اى اعلام کرده بود منتظرى از ٢ هفته دیگر مى تواند با تمرینات اختصاصى براى استقلالى ها بازى کند، اما در حال حاضر حضور این بازیکن در ساختمان پک براى درمان زیر نظر پزشکان تیم ملى باعث شده تا این سوال پیش بیاید که چرا نباید بازیکنى که تحت اختیار باشگاه استقلال است زیر نظر پزشکان همان تیم درمان خود را کامل کند.

به هر ترتیب این احتمال مى رود که منتظرى به نوعى از اینکه خط قرمز کى روش روى نامش کشیده نشود، با دیدن اسامى تیم ملى سریعا خود را به ساختمان پک رسانده تا درمانش را پیگیرى کند، اما اگر منتظرى در این مدت که تحت پزشک استقلال نیست مشکلى برایش پیش بیاد به پاى خودش نوشته مى شود و پزشک باشگاه استقلال در قبال او مسئولیتى نخواهند داشت.

با این وجود منتظرى تا زمانى که تحت نظر پزشک تیم استقلال بود مى توانست از ٢ هفته دیگر به میادین بازگردد، اما در حال حاضر حضور او تحت نظر پزشکان تیم ملى مى تواند بازگشت او را به تیم استقلال با تاخیر مواجه کند.