به گزارش پارس نیوز، در فاصله کمتر از 6 ساعت به آغاز دیدار پرسپولیس و کاشیما آنتلرز یک از هواداران پرسپولیس که در راه ورزشگاه آزادی بود در اتوبان شهید باکری دچار سانحه شدید رانندگی شد و همین موضوع ترافیک سنگینی را در این اتوبان که منتهی به ورزشگاه آزادی است، ایجاد کرد.

یک خودروی تیبای سفیدرنگ پس از برخورد به خودروی کیای نارنجی رنگ باعث سرنگونی راننده موتور سیکلت که هوادار پرسپولیس هم بود، شد و وی در این سانحه آسیب جدی دیده  و ترافیک سنگینی هم در این محل ایجاد شده است.

حاضران در صحنه پرچم پرسپولیس را روی این هوادار انداخته و در حال تماس گرفتن با اورژانس برای رساندن وی به بیمارستان هستند.