به گزارش پارس نیوز، وقتی درخشان رئیس فدراسیون جودو در کمال متانت از سمت ریاست فدراسیون جودو استعفا کرد خوشحال بودیم که یک رئیس فدراسیون اینهمه تعهد به قانون دارد و جودو برایش مهم است که براحتی صندلی مدیریت را به شخص دیگری تحویل می دهد.

بعد از اینکه با هزار کش و قوس فراوان درخشان در مجمع جودو استعفای خود را اعلام کرد وزارت ورزش و جوانان سرپرست جدیدی را در برگزاری مجمع انتخابانی برای این فدراسیون انتخاب کرد و سرپرست جدید بلادرنگ دوباره درخشان را به سمت نایب رئیسی فدراسیون جودو منصوب کرد.

سرپرست جدید جودو، نایب رئیس سابق همین آقای درخشان است و درخشان اینبار در نقش نایب رئیس برای نایب رئیس سابق خود کار می کند.

یعنی در ورزش ایران اصلا باز نشسته ها نباید نگرانی داشته باشند چرا که صندلی آنها فقط یک اتاق جابجا می شود.
معرفت مثال زدنی در بده بستان حکم در ورزش کشور موج می زند،«حکم دادم،حکم بده»
نوش جان که قانون را بروی دیدگانتان گذاشتید!