به گزارش پارس نیوز، 

با گذشتن فروش «مغزهای کوچک زنگ زده» از ۱۰ میلیارد تومان حالا فیلم های نوید محمدزاده تا کنون ۴۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان فروش داشته اند.

رقمی که این بازیگر بدون بازی در حتی یک فیلم کمدی و تنها با درام های اجتماعی به آن رسیده است.

«ابد و یک روز» همچنان پرفروش ترین و پرمخاطب ترین فیلم نوید محمدزاده تا امروز است و بعید نیست «مغزهای کوچک زنگ زده» با ادامه این روند فروش فیلم سعید روستایی را هم پشت سر بگذارد.