به گزارش پارس نیوز، تراکتورسازی از جمله باشگاه هایی بود که نتوانسته مجوز حرفه ای را کسب کند. یکی از دلایل کسب نشدن این مجوز بدهی کلان تراکتورسازان است.

این باشگاه پرونده های مالی زیادی در فیفا دارد. افرادی نظیر ادینهو، کاردوسو، نانگ، آلمیدا، جاسم کرار، کروپیچ، سزار با شکایت از تراکتورسازی پرونده های خود را در فیفا باز کرده اند.

مجموع بدهی این باشگاه به افراد خارجی مبلغی حدود 670 هزار دلار است که تقریبا معادل 10 میلیارد تومان می شود. 

از سویی از سالهای گذشته این باشگاه با خیلی از افراد داخلی اعم از بازیکنان و غیر بازیکن قرارداد بسته اما نتوانسته با آنها تسویه کند. مبلغ بدهی به داخلی ها هم نزدیک به 40 میلیارد تومان است که در مجموع باعث شده تا این باشگاه بیش از 50 میلیارد تومان بدهی داشته باشد.

یکی از شاخصه های کسب مجوز حرفه ای در آسیا نداشتن بدهی و شکایت در مجامع بین المللی است و باشگاه تراکتورسازی اگر امسال بتواند سهمیه آسیایی بگیرد باید با پرداخت این بدهی ها و سایر نواقص دیگر مجوز حرفه ای بگیرد.