به گزارش پارس نیوز، کشتی ایران در طی ۵۵ ماه گذشته در تمامی رده های سنی در رقابت های قهرمانی جهان به مقام قهرمانی رسید، ۳۲ مدال طلا، ۳۲ مدال نقره و ۴۸ مدال برنز در مسابقات جهانی کسب شد و تیم های ایران هشت بار قهرمان جهان و به ترتیب ۶ و ۵ بار به مقام دوم و سوم رسیدند.

همچنین بهترین نتیجه کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی در دو دوره ۲۰۱۴ و  ۲۰۱۸ توسط کشتی بدست آمد و تیم کشتی آزاد نایب قهرمان المپیک ریو شد.

در سال ۱۳۹۳ تیم های کشتی آزاد (۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز) و کشتی فرنگی (۱ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز) نوجوانان به ترتیب به مقام دوم و سوم جهان رسیدند. در رده ای سنی جوانان نیز تیم کشتی آزاد(۳طلا، ۱ نقره و ۲ برنز) و کشتی فرنگی(۱ مدال نقره) به ترتیب اول و هشتم شدند. در رده ای سنی بزرگسالان نیز تیم کشتی آزاد(۳ نقره و ۲ برنز) و کشتی فرنگی(۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز) تیم های ایران به ترتیب به مقام نایب قهرمانی و قهرمانی رسیدند. در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچون نیز تیم کشتی آزاد(۴ طلا و ۱ نقره) و کشتی فرنگی(۲ طلا و ۵ برنز) بهترین نتیجه کاروان ورزشی ایران را بدست آوردند.قهرمانی فرنگی کاران در رقابت های جهانی ازبکستان نخستین قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در رقابت های جهانی بود.

در سال ۱۳۹۴ تیم های کشتی آزاد (با ۲ مدال نقره و ۴ مدال برنز) و تیم فرنگی(۳ مدال طلا) هر دو به مقام نایب قهرمانی رقابت های نوجوانان جهان رسیدند. در رده ای سنی جوانان نیز تیم کشتی آزاد(۲مدال طلا و ۴ نقره) و تیم کشتی فرنگی(۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز) به ترتیب به مقام قهرمانی و ششم دنیا رسیدند. در رده ای سنی بزرگسالان نیز تیم کشتی آزاد(با ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز) و تیم کشتی فرنگی(۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز) به ترتیب به مقام دوم و چهارم رسیدند.آزادکاران جوان کشورمان در سال ۲۰۱۵ میلادی(۱۳۹۴) برای اولین بار در تاریخ برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شدند.

در سال ۱۳۹۵ تیم کشتی آزاد ( ۱ طلا و ۲ نقره) و تیم کشتی فرنگی(۲طلا، ۲ نقره و ۱ برنز) نوجوانان به ترتیب هشتم و قهرمان شدند. در رده ای سنی جوانان تیم کشتی آزاد( ۲طلا، ۱ نقره و ۱ برنز) و تیم کشتی فرنگی(۲ برنز) به ترتیب به مقام چهارم و سوم دنیا رسیدند. در همین سال رقابت های المپیک ۲۰۱۶ برزیل برگزار شد که در کشتی آزاد تیم ایران با کسب۱ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز بهترین نتیجه را پس از المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا کسب کرد و نایب قهرمان این مسابقات شد و فرنگی کاران نیز با کسب ۲ مدال برنز یکی از بهترین را در ادوار این مسابقات کسب کردند. قهرمانی فرنگی کاران نوجوان در رقابت های جهانی ۲۰۱۶ میلادی پس از سال ها از قهرمانی تیم ایران در سال ۱۹۹۶ تهران به دست آمد.

در سال ۱۳۹۶ تیم کشتی آزاد (۱طلا، ۱ نقره و ۳ برنز) و تیم کشتی فرنگی(۲ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز) به ترتیب به مقام چهارم و دوم دنیا رسیدند. در رده ای سنی جوانان تیم کشتی آزاد(۱ نقره و ۳ برنز) و کشتی فرنگی(۳ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز) به ترتیب در مسابقات جهانی سوم و قهرمان شدند. در رده ای سنی بزرگسالان نیز تیم آزاد( ۱ طلا) و تیم فرنگی(۳ برنز) نهم و سوم دنیا شدند. فرنگی کاران جوان کشورمان برای اولین بار در تاریخ به مقام قهرمانی جهان رسیدند.

در سال ۱۳۹۷ تیم کشتی آزاد (۳طلا، ۱ نقره و ۳ برنز) و کشتی فرنگی(۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) به مقام قهرمانی رسیدند که نخستین قهرمانی همزمان هر دو تیم خارج از کشور محسوب می شد. در رده ای سنی جوانان در کشتی آزاد(۱طلا، ۱ نقره و ۱ برنز) و کشتی فرنگی(۴ طلا و ۲ برنز) به ترتیب سوم و اول شدند. در کشتی رده ای سنی بزرگسالان نیز تیم آزاد(۳ مدال برنز) و تیم فرنگی(۱ برنز) به مقام های ششم و یازدهم رسیدند. در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، کشتی آزاد(۳ مدال طلا و ۱ برنز) و کشتی فرنگی( ۲ مدال طلا و ۲ برنز) بهترین نتیجه کاروان ورزشی ایران را کسب کردند.فرنگی جوان کشورمان برای اولین بار در تاریخ برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شدند.