به گزارش پارس نیوز، 

 گل اول استقلال به سایپا توسط اسماعیلی از روی نقطه پنالتی مقابل سایپا را مشاهده کنید.

انتهای پیام/