به گزارش پارس نیوز، 
 
 
 
 

 گل دوم سایپا به استقلال توسط حاج محمدی را مشاهده کنید.

انتهای پیام/