به گزارش پارس نیوز، 

شیخ احمد آل فهر آل صباح، رئیس کویتی انجمن کمیته های ملی المپیک (انوک) و شورای المپیک آسیا در کنگره فدراسیون بین المللی وزنه برداری، برنامه و نقشه این فدراسیون برای حفظ جایگاهش در المپیک را عالی ارزیابی کرد و پیش بینی آینده ای روشن را برای آن داشت.

او عنوان کرد: در سال های اخیر، فدراسیون شما با مشکلات متعددی درباره سلامت و پاکی ورزشکاران در حوزه دوپینگ مواجه بود. این هم دلیلی شد تا توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک خواستار مجموعه ای از تغییرات در فدراسیون برای حل این مشکل شود.

شیخ احمد در ادامه گفت: البته، تاماش آیان و همکارانش در هیئت اجرایی هوشمندانه با هم همکاری کردند و از تجربیات افراد زیادی و کمیته بین المللی المپیک بهره بردند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. آنها دو کمیسیون ایجاد کردند تا بتواند روند تغییرات و اجرای ایده ها را شروع کنند و گزارش خوبی نیز به هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک ارائه دادند که چه برنامه و روندی را در این زمینه در نظر دارند.

رئیس شورای المپیک آسیا در ادامه تصریح کرد: باخ از این گزارش و روند بسیار خوشحال بود، اما در پی اقدامات و فعالیت های بیشتری است. البته با دیدن دستور جلسه امروز و نشست هیئت اجرایی شما، فکر می کنم گام هایی اساسی و مهم را برای جلب نظر کمیته بین المللی المپیک و ادامه حضور شما در برنامه المپیک برداشته اید.

شیخ احمد بیان کرد: شما دوستان زیادی در کمیته بین المللی المپیک دارید و از اعضای اصلی مجامع عمومی کمیته های ملی المپیک کشورهایتان هستید. به همین دلیل، شما همواره حمایت های خوبی خواهید داشت. نقشه راهی که توسط هیئت اجرای شما طراحی شده، با تجربه ای که من دارم، نقشه ای عالی و مسیری مطمئن برای آینده روشن است.

انتهای پیام/