به گزارش پارس نیوز، تیم پرسپولیس که برای دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان 2018 آسیا برابر تیم کاشیما آنتلرز ژاپن از دبی عازم ژاپن شده بود، ساعتی پیش وارد توکیو شد. تصاویر آنان از فرودگاه دبی تا توکیو را مشاهده کنید.

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو

تصاویر پرسپولیسی ها از دبی تا توکیو