به گزارش پارس نیوز، وریا غفوری در بازی با نفت مسجد سلیمان به دلیل اعتراض به داور از زمین بازی اخراج شد و به جز یک جلسه محرومیت که به صورت طبیعی باید پشت سر بگذارد، یک جلسه هم از سوی کمیته انضباطی محروم شد.

با این شرایط شفر باید برای بازی با سایپا برای او به دنبال جانشین باشد که ظاهرا سرمربی آبی ها فرشاد محمد مهر را انتخاب کرده است.

شفر در نشست خبری قبل از بازی با سایپا گفت:  وریا به دلیل بازی قبلی دو جلسه محروم است ولی ما محمدی مهر که بازیکن خوبی است را در اختیار داریم.

محمدی مهر در ابتدای فصل حضور فعالی در ترکیب استقلال داشت اما مدتی است که به نیمکت ذخیره ها تبعید شده است و برای بازی با سایپا انگیزه زیادی برای اثبات توانایی های خود دارد.