به گزارش پارس نیوز، طبق برنامه مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد، وزن کشی این رقابتها از ساعت ۷ الی ۷:۳۰ صبح فردا پنجشنبه برگزار می شود که تعداد کشتی گیران برای مسابقات ضربدری و نهایی ۱۶ کشتی گیر است. ضمنا کشتی گیرانی که در وزن معرفی شده از سوی تیم ها وزن کشی کردند در صورتیکه در دیدار اول در ارنج اصلی قرار نگرفتند اجازه دارند در مسابقه دوم در یک وزن بالاتر در ارنج اصلی قرار گیرند.

این مسابقات در اوزان ۵۷ -۶۱-۶۵-۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲-۹۷-۱۲۵ کیلوگرم برگزار خواهد شکه مسابقات نیمه نهایی از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه بین تیم اول گروه A بیمه رازی بابل با تیم دوم گروه B  پتروشیمی بهشهر) و مسابقه دوم بین تیم اول گروهB   پاس ستارگان ساری با تیم دوم گروه A   راه و شهر سازی گلستان برگزار می شود. همچنین مسابقات رده بندی نیز ساعت ۱۶ و فینال ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.