به گزارش پارس نیوز، 

سیده «حمیده زرآبادی»، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه گفت: یکی از دلایلی که اسلام توانست سریع گسترش پیدا کند، این بود که برای مسائل روز به خصوص در حوزه زنان راهکارهایی وجود داشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  علی رغم اینکه اسلام مترقی ترین قوانین را در 1400 سال پیش در خصوص زنان بیان می کند، تغییر نگرش نسبت به زنان در جامعه، باید فرهنگ سازی شود و فرهنگ سازی با قانون انجام می شود.

وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم قوانینی تصویب کنیم، این فرهنگ سازی هیچ وقت انجام نمی شود. همه کشورها هم تصویب قوانین‌ توانستند بهتر کار کنند.

زرآبادی بیان کرد: اگر نگرش تغییر نکند کار سخت می شود. وقتی از نظر شرعی مسئله ای را بررسی می‌کنیم حساسیت ایجاد می شود، در صورتی که این موضوع به شرع نیاز ندارد. بسیاری از قوانین در کشورهای پیشرفته از قوانین اسلام، الگوبرداری شده است.