به گزارش پارس نیوز، علی دایی و گل دقایق آخر تیمش و تساوی پرسپولیس با سایپا اتفاقاتی است که باعث شد در پایان بازی حسابی در کنار زمین و رختکن تیم ها درگیری هایی ایجاد شود. این درگیری ها اما خیلی زود به فضای مجازی کشیده شده. علی دایی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره حملاتی که در فضای مجازی به صفحه اش شده است گفت: هیچ اشکالی ندارد این اتفاقات مشخص است که از کجا نشات می گیرد. کاملا مشخص است که سالم بودن و سالم زندگی کردن این تبعات را هم دارد.

علی دایی درباره افرادی که در فضای مجازی فحاشی می کنند گفت: اگر کسی جرات دارد بیاید رودررو حرف بزند نه اینکه فحاشی کند و کوچک بودن خودش را ثابت کند.