به گزارش پارس نیوز، ITC ارسلان مطهری صادر شد و وی می تواند از این هفته از رقابتها، در ترکیب تیم ذوب آهن به میدان برود.

وجود برخی ناهماهنگی ها در قوانین سازمان لیگ، کمیته حقوقی و کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، باعث تاخیر در صدور کارت بازی این بازیکن شده بود که با پیگیری های وثوق احمدی و احمدرضا براتی مدیران کمیته های تعیین وضعیت و کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال، این موضوع به سرانجام رسید.