به گزارش پارس نیوز، روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال که پیش از این از سمتش استعفا کرده بود، فعالیت‌هایش در کمیته وضعیت را متوقف کرده است. همکاران او نیز در این کمیته استعفا کرده‌اند تا فعالیت‌های این کمیته متوقف شود.

وثوق احمدی پیش از این اعلام کرده بود که در خصوص ادامه فعالیتش در کمیته تعیین وضعیت پس از صحبت با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال تصمیم‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که گویا نتایج مثبتی حاصل نشده و به همین دلیل وثوق احمدی از ابتدای آبان‌ماه فعالیت‌هایش در این کمیته را متوقف کرده است.

وثوق احمدی روز گذشته با تاج صحبت کرده بود اما این صحبت هم نتیجه خاصی نداشته و فعالیت‌های این کمیته  از اول آبان متوقف شده است.