به گزارش پارس نیوز، زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و المپیاد برتر ورزشی آقایان با حمایت و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر 9 تا 11 آذرماه در مواد کایاک یکنفره و دو نفره مسافت 1000 متر، 500 متر و 200 متر و کانوکانادایی یک نفره و دو نفره مسافت 1000 متر، 500 متر و 200 متر به میزبانی شهرستان بوشهر برگزار می شود.