به گزارش پارس نیوز، 

رسول بهروش در همشهری نوشت: امیر قلعه‌نویی ول نمی‌کند. بسیاری از مصاحبه‌هایی که از او می‌خوانیم، کلیشه‌ای، لج‌درآور و آمیخته به ترجیع‌بند «فقط من خوبم» است؛ طوری که کم‌کم خواندن‌شان مایه عذاب شده است. سرمربی محترم سپاهان مدام ادعاها و نقطه‌نظرات عجیبی مطرح می‌کند که قابل تامل است و آدم گاهی در اصالت نسبت آنها به گوینده شک می‌کند. اگرچه اقدام برای نقد امیر قلعه‌نویی ابدا تازگی ندارد و حتی جذابیت خودش را هم تا حدودی از دست داده اما گاهی چاره‌ای جز این باقی نمی‌ماند. بخوانید و قضاوت کنید که آیا حقیقتا می‌شد از کنار این جملات بی‌تفاوت عبور کرد؟