به گزارش پارس نیوز، عادل فردوسی‌پوردرشبی تاریخ کاری کرد که برانکو با شنیدن گزارشش خاطره گزارش سال ۲۰۰۶ او بر بازی ایران و آنگولا را فراموش کند . جایی که فردوسی‌پور با سوت پایان مسابقه با صدایی اندوهگین گفت:«خداحافظ جام‌جهانی...خداحافظ برانکو...»
البته این گفته نه دایر بر این بود کهاو داشت برانکو را می زد که بازتابی بود بر خبر برکناری رئیس فدراسیون بین دو نیمه آن مسابقه و جوی که منتقدانش راه انداخته بودند.
همان‌هایی که این روزها عادل را برای حرفش مورد انتقاد قرار می دهند اما آن زمان منتقدان مربی کروات بودند و با رفتنش بزرگترین رویاهای زندگی‌شان محقق شد!
عادل اما ۱۲ سال بعد و بعد از صعود پرسپولیس به فینال با صدایی هیجان زده گفت:«خیلی ممنونیم برانکو. خیلی از شما ممنونیم برای این کار بزرگ با دست خالی.»