به گزارش پارس نیوز، 

با حکم دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی رئیس ستاد برگزاری المپیاد استعداد های برتر ورزشی شد. در این حکم آمده است: 

«با عنایت به ماده چهار اساس نامه المپیاد استعدادهای برتر ورزش همچنین نظر به سوابق و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس ستاد برگزاری المپیاد استعداد های برتر ورزشی» منصوب می شوید.

امید است با توکل بر خداوند منان و اهتمام ویژه به شرح مندرج در اساس نامه و آیین نامه اجرایی، نسبت به انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»