به گزارش پارس نیوز، احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال پیرامون حواشی به وجود آمده پس از پایان ماموریت امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال اظهار داشت: تصمیم گیری در مورد اعضا و دست اندرکاران هر فدراسیون جزو حقوق بدیهی هر رییسی است و خوشبختانه این خداحافظی در یک فضای دوستانه و با حفظ احترام صورت پذیرفت که این موضوع در راستای موافقت با درخواست ایشان و اقدام در مورد خاتمه خدمت آقای خوش خبر صورت گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال در خصوص برخی واکنش ها به وجود آمده و توهین های صورت گرفته نیز افزود: ضمن محفوظ دانستن حق برخورد قانونی و انضباطی در این خصوص برای فدراسیون و خانواده بزرگ والیبال، رجوع می کنم به نقل قولی از مرحوم امیرکبیر که می گوید: «اگر سیستم آموزشی و تربیتی ما درست بود و نقصی نداشت، امروز شاهد چنین برخوردهایی دور از شان انسانی نبودیم».

ضیایی در ادامه افزود: الحق امیرکبیر مرحوم حق داشت که هر 1188 روز دوران صدرات را بگرید زیر افول ارزش های انسانی از جانب هر کسی و در هر جایگاهی بسیار مضموم و ناپسند است و اینجانب قضاوت در این خصوص را به اهل دل و اهل فن واگذار می نمایم.

لازم به ذکر است کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در حال بررسی اتفاقات روزهای اخیر می باشد و طی روزهای آینده در این خصوص تصمیم گیری و اعلام خواهد کرد.