به گزارش پارس نیوز، 

حمید استیلی و میرشاد ماجدی به عنوان اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند. این دو نفر پیش از این نیز دارای سمت‌هایی در فدراسیون فوتبال بودند. 

حمید استیلی در حال حاضر مدیر تیم ملی امید و میرشاد ماجدی رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال هستند. 

انتخاب استیلی از این جهت عجیب به نظر می‌رسد که خود او در قبال عملکرد تیم ملی امید پاسخگو است و در صورت لزوم باید به اعضای کمیته فنی که خودش هم عضوی از آن است، پاسخ بدهد. 

به جز این دو نفر مرتضی محصص، فریدون معینی، محمدرضا ساکت، محمود شیعی و حسین کلانی اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال هستند.