به گزارش پارس نیوز، سرانجام پس از جنجال هایی که در سال های اخیر درباره بحث تبلیغات محیطی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران به وجود آمد، سازمان لیگ فوتبال از آغاز هجدهمین دوره لیگ برتر تصمیم گرفت به جای عقد قرارداد با برخی شرکت ها برای اجرای این تبلیغات خودش وارد عمل شود و طبق همکاری با یک شرکت جدید بحث مذکور را به خوبی پیش ببرد.

براین اساس مجری فعلی تبلیغات محیطی باید در طول فصل دست کم 850 میلیارد ریال از طریق جذب حامی مالی درآمد زایی داشته باشد که 80 درصد مجموع این درآمدزایی به باشگاه‌ها، 10 درصد به فدراسیون فوتبال، سه تا پنج درصد به هیئت فوتبال و پنج درصد  به سازمان لیگ تعلق می‌گیرد.

صبح امروز(یک شنبه) سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مصاحبه ای اظهار داشت«سازمان لیگ تاکنون از تبلیغات محیطی لیگ برتر 100 میلیارد ریال پول دریافت کرده است که از این رقم تنها 2 میلیارد ریال به باشگاه ها تعلق گرفته که چنین امری تعجب برانگیز است»

برای پیگیری این امر با صادق درودگر، رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ گفت و گو کردیم که او اظهار داشت: برخلاف اظهارات مدیرعامل ذوب آهن تاکنون 190 میلیارد ریال از تبلیغات محیطی لیگ برتر درآمدزایی داشته ایم. ضمن اینکه کمیته بازاریابی سازمان لیگ درباره تولید درآمد مسئولیت دارد. طبق برآوردهای هم که تاکنون انجام داده ایم و در طول فصل از بحث تبلیغات محیطی بیش از 850 میلیارد ریال درآمد خواهیم داشت.

او در پایان تصریح کرد: بخش مالی و اداری سازمان لیگ مسئول توزیع درآمدها بین باشگاه ها است و تا جاییکه من اطلاع دارم بخشی از درآمدی که تاکنون برای تبلیغات محیطی حاصل شده به پرداخت حقوق داوران تعلق گرفته است. به همین دلیل باید مسئول مالی و اداری سازمان لیگ درباره اینکه چرا تاکنون 2 میلیارد ریال به باشگاه ها تعلق گرفته توضیح دهد.