به گزارش پارس نیوز، 

رقابت های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2018 با برگزاری مسابقات اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد که بر این اساس در رقابت های وزن 125 کیلوگرم پرویز هادی مقابل روبرت باران از لهستان با نتیجه 11 به صفر پیروز شد. هادی در دور دوم نیز با نتیجه 11 بر 2 مقابل ابراگیم سعیداف دارنده مدال برنز المپیک از بلاروس به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در دوم بعد مقابل طاها اکگول قهرمان المپیک و جهان از ترکیه با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.رقابت های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2018 با برگزاری مسابقات اوزان 61، 74، 86 و 125 کیلوگرم در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد که بر این اساس در رقابت های وزن 125 کیلوگرم پرویز هادی مقابل روبرت باران از لهستان با نتیجه 11 به صفر پیروز شد. هادی در دور دوم نیز با نتیجه 11 بر 2 مقابل ابراگیم سعیداف دارنده مدال برنز المپیک از بلاروس به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در دوم بعد مقابل طاها اکگول قهرمان المپیک و جهان از ترکیه با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.هادی در این مرحله به مصاف گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از گرجستان می رود.

در وزن 61 کیلوگرم محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر مقابل عباس رحمان اف دارنده مدال برنز آسیا از ازبکستان مبارزه پیروز شد.وی در دور سوم مقابل خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا درحالی تا لحظاتی پایانی 8 بر 6 از حریف پیش بود و رودریگوئز کوبایی نیز به لحاظ بدنی کم آورده بود با اشتباهی بچگانه روی پل رفت و با نتیجه 10 بر 8 مغلوب شد تا در صورت حضور این حریف به دیدار فینال شانس خود را در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز امتحان کند.حریف کوبایی در دیدار نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کشتی گیری از آمریکا می رود.

در وزن 74 کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست مقابل دی لومائو از جزایر پالائو نخست با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد.حسین خانی در دور دوم مقابل جردن باروز قهرمان جهان و المپیک از آمریکا با نتیجه نزدیک 4 بر 3 مغلوب شد و با توجه به باخت 5 بر 5 باروز مقابل سیداکوف روس، حسین خانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه غیر قابل تصور 11 بر 6 مغلوب شد و باید منتظر حضور این حریف به دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز در گروه شانس مجدد به کار خود ادامه دهد.تیلور در مرحله نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کوراگلیف از روسیه می رود.

 

در وزن 61 کیلوگرم محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر مقابل عباس رحمان اف دارنده مدال برنز آسیا از ازبکستان مبارزه پیروز شد. وی در دور سوم مقابل خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا درحالی تا لحظاتی پایانی 8 بر 6 از حریف پیش بود و رودریگوئز کوبایی نیز به لحاظ بدنی کم آورده بود با اشتباهی بچگانه روی پل رفت و با نتیجه 10 بر 8 مغلوب شد تا در صورت حضور این حریف به دیدار فینال شانس خود را در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز امتحان کند.حریف کوبایی در دیدار نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کشتی گیری از آمریکا می رود.

در وزن 74 کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست مقابل دی لومائو از جزایر پالائو نخست با نتیجه 11 بر صفر پیروز شد.حسین خانی در دور دوم مقابل جردن باروز قهرمان جهان و المپیک از آمریکا با نتیجه نزدیک 4 بر 3 مغلوب شد و با توجه به باخت 5 بر 5 باروز مقابل سیداکوف روس، حسین خانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه غیر قابل تصور 11 بر 6 مغلوب شد و باید منتظر حضور این حریف به دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز در گروه شانس مجدد به کار خود ادامه دهد. تیلور در مرحله نیمه نهایی حضور دارد و امشب برای حضور در دیدار فینال به مصاف کوراگلیف از روسیه می رود.


انتهای پیام/