به گزارش پارس نیوز، محمداسد مسجدی با حکمی از سوی کسری غفوری, مدیرعامل کارخانه گروه ملی به عنوان سرپرست جدید باشگاه استقلال خوزستان انتخاب شد. طی این حکم مسجدی با حفظ سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد. او از دو هفته پیش امور باشگاه را برعهده داشت.

پیش از این امیر سلطانی از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال خوزستان استعفا کرده بود