به گزارش پارس نیوز، سومین هفته از مسابقات لیگ برتر تیروکمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به میزبانی سولار پلیمر البرز، پاکان و ققنوس خرمدره در سایت تیروکمان برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد.

کامپوند مردان؛
ناجا ۴ – بیمه سینا یک
ققنوس خرمدره ۴ - ویلانچ گیلان یک
سولار پلیمر البرز ۵ – نفت امیدیه صفر
فولاد مبارکه سپاهان ۵ – کنگره ۶۰ صفر

کامپوند بانوان؛
سولار پلیمر البرز ۴ - مس کرمان یک
امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان ۳ – ذوب آهن ۲

ریکرو مردان؛

ناجا ۵ – هیئت کرمان صفر
فولاد مبارکه سپاهان ۵ - نفت امیدیه صفر
امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان ۵ - کمانداران پایتخت صفر
میعاد بروجن ۴ - هیئت قم یک

ریکرو بانوان؛

یاران جنوب کوشک شهرکرد ۵ - شهرداری رشت صفر

هیئت کیش ۵ - مس کرمان صفر

کمانداران پایتخت ۳ - پاکان البرز ۲

*در جدول رده بندی تا پایان هفته سوم
ریکرو بانوان: یاران جنوب کوشک شهرکرد و امپراطوری کاشی با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و هیئت کیش با ۱۲ امتیاز و کمانداران پایتخت با ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

ریکرو مردان؛ امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان و ناجا هر کدام با ۱۸ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارند، فولاد مبارکه سپاهان با ۱۱ امتیاز و کمانداران پایتخت با ۹ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

کامپوند مردان؛ ناجا و سولار پلیمر البرز با ۱۴ امتیاز صدرنشین است، بیمه سینا و فولاد مبارکه سپاهان با ۱۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارند و قفنوس خرمدره با ۸ امتیاز سوم است.

کامپوند بانوان؛ سولار پلیمر البرز با ۹ امتیاز صدرنشین است و مس کرمان با ۸ امتیاز و امپراطوری کاشی و سنگ سامان همدان با ۶ امتیاز دوم و سوم جدول رده بندی قرار دارند.