به گزارش پارس نیوز، کلینیک داوران رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان در سالن کنفرانس هتل لیون گاردن بوداپست مجارستان با حضور داوران المپیکی سراسر جهان از جمله محمد ابراهیم امامی، اردوان صاحب و محمد مصلایی پور، سه داور ۱s المپیکی کشورمان برگزار شد.

در این کلینیک که با تدریس آنتونیو سیلوستری رئیس کمیسیون داوری اتحادیه جهانی کشتی انجام شد، دیگر مدرسان اتحادیه جهانی نیز حضور داشتند.

محمدابراهیم امامی رئیس کمیته داوران کشورمان در مورد چگونگی برگزاری این کلاس اظهار داشت: آنچه در این  کلینیک با نمایش فیلم های مرتبط تشریح و  شفاف سازی شد،  علاوه بر تاکید بر اجرای صحیح قوانین بدون اعمال سلیقه شخصی نکات مهم و جدیدی را نیز به همراه داشت.

موارد مطرح شده در این کلاس را به شرح زیر اعلام کرد:

- یکی از  مهمترین وظیفه داوران در زمان انجام مسابقه، تشخیص کشتی منفی از کم کاری است و داوران باید کشتی منفی را از کم کاری  تشخیص دهند. برای مثال در کشتی فرنگی که لازمه آن گارد سینه به سینه یا به عبارتی برای اجرای فنون بیشتر نیاز به  تماس دو کشتی گیر با یکدیگر است، در صورتی که هر یک از کشتی گیران مانع تماس شود و تماس خود را با حریف با عقب نشینی کردن  قطع نماید، داور وسط برای مرتبه اول می بایست کشتی را قطع و به کشتی گیر خاطی تذکر بدهد و در صورت تکرار،  ابتدا کشتی توسط داور وسط  قطع و ضمن تذکر به کشتی گیر خاطی،  تقاضای اخطار و امتیاز  می شود و در صورت تایید آن توسط قاضی و رییس تشک،  این رای اعتبار خواهد داشت. (مجازات کشتی منفی در کشتی آزاد اخطار یک امتیاز و در کشتی فرنگی اخطار و دو امتیاز می باشد.)

- در شروع مجدد کشتی در حالت خاک در هر دو رشته آزاد و فرنگی در صورتی که کشتی گیر مهاجم (کشتی گیری که در رو شروع کننده است) اگر از دستور داور  سرپیچی کند برای مرتبه اول تذکر و در صورت تکرار، کشتی قطع و ادامه کشتی در سرپا آغاز خواهد شد. اما اگر این تخطی توسط کشتی گیر مدافع (کشتی گیر که در زیر قرار دارد) صورت گیرد در کشتی آزاد با اخطار و یک امتیاز و در کشتی فرنگی با اخطار و دو امتیاز جریمه همراه خواهد شد و شروع مجدد کشتی نیز در حالت خاک خواهد بود.

- از این پس حرکات خشن عمدی  و با احتمال آسیب رساندن به حریف،  با دریافت کارت قرمز همراه خواهد بود مانند: حرکت غیرقانونی قیچی کردن پای حریف توسط مهاجم  که خطا محسوب می شود و کشتی گیر خاطی که با این حرکت خطا، عامل آسیب رساندن به حریفش باشد دیسکالیفه و از دور رقابتها حذف خواهد شد.

- در کشتی فرنگی در صورتی که در تایم اول هیچ یک از کشتی گیران کم کار (پاسیو)  نشده باشند، در تایم دوم در صورت بروز  کم کاری توسط هر یک از کشتی گیران، احتمال دادن  دو  پاسیو  وجود دارد.

 - هیچ یک از کشتی گیران به منظور کسب امتیاز حق ندارند با هُل دادن و یا فشار سر روی سینه، حریف خود  را از تشک خارج کنند. در صورتی که هر یک از کشتی گیران صرفا با هل دادن مطلق،  حریف خود را از منطقه زون خارج کند علاوه بر اینکه امتیازی به وی تعلق نمی گیرد  داور به وی تذکر می دهد. لازم به توضیح است که در صورت تکرار هل دادن  و خارج کردن حریف از تشک، در مراحل بعدی نیز به کشتی گیر خاطی تذکر داده می شود.

امتیازات فنون ۱،۲،۴و۵ امتیازی مثل قبل به قوت خود باقی و تاکید مدرسان داوری در تشخیص صحیح فنونی است که مدافع در هوا گردش دارد اما به خطر نمی رود. در صورتی که فن اجرا شده شرایط زیبایی فن را داشته باشد اما با سینه فرود بیاید دارای چهار امتیاز خواهد بود اما در صورتی که فن اجرا شده شرایط فن زیبا را نداشته باشد و مدافع به خطر نرود  فقط دو امتیاز به وی تعلق خواهد گرفت.

در کشتی فرنگی تمامی اخطارها همراه با دو امتیاز فنی برای حریف خواهد بود، اما در کشتی آزاد ضمن اینکه اخطارها همراه با یک امتیاز خواهد بود، فقط در شرایط فرار از تشک در حالت خطر،  اخطار برای مدافع و دو امتیاز برای مدافع در بر خواهد داشت. شروع مجدد کشتی نیز در حالت خاک خواهد بود.