به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از سایت فوتبال بلژیک، بعد از موفقیت کاوه رضایی به همراه شارلروا این باشگاه تصمیم گرفت تا بازیکنان ایرانی دیگری به خدمت بگیرد. علی قلی زاده و امید نورافکن دو بازیکن جدید گورخرهای وحشی بودند که با انتظارات زیاد وارد تیم شدند.

فلیس مازو، سرمربی شارلروا درباره اینکه در هفته گذشته علی قلی زاده غالبا نیمکت نشین بوده است، گفت: وقتی ما فصل را شروع کردیم ما به فکر این بودیم تا سمت راست خود را تقویت کنیم. ولی در نقل و انتقالات زمستانی افرادی به ما اضافه شد و در این شرایط باید بهتر عمل می کردیم.

وی در ادامه از ندانستن زبان قلی زاده انتقاد کرد و ابراز نارضایتی خود را این طور بیان نمود: او جزئی از پروژه پیشرفت ما بود و باید خودش را با اصول و مبادی ما تطبیق دهد. نباید این موضوع وقت زیادی ببرد و هنوز این امکان صورت نگرفته است. قلی زاده با زبان انگلیسی یا فرانسه خودش را تطبیق نمی دهد و خوب صحبت نمی کند.